Handsken och handduken

Det heter att kasta handsken. Uttrycket handsken är kastad står för att en utmaning är uttalad. Den som sedan antar utmaningen tar upp den kastade handsken.

Uttrycket att kasta in handduken betyder att ge upp.