Handsken och handduken

Det heter att kasta handsken. Uttrycket handsken är kastad står för att en utmaning är uttalad. Den som sedan antar utmaningen tar upp den kastade handsken.

Uttrycket att kasta in handduken betyder att ge upp.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.