Hålla tidtabellen

Uttrycket "vara i tidtabell" är inte svenska, utan antagligen influerat av finskans olla aikataulussa.

Tala om att hålla tidtabellen eller gå enligt tidtabellen
– Aino-Kaisas förberedelser går helt enligt tidtabellen/planerna håller tidtabellen.