Ha ett gott/ont öga till

Uttrycket ha ett gott öga till är lömskt eftersom det står för både gilla, ha en vänlig inställning till och ogilla, komma åt.

 

  • Hon har ett gott öga till finnar som försöker tala svenska.
  • Polisen har ett gott öga till uteliggarna.

 

För att undvika eventuella missförstånd rekommenderar språkvården det entydiga ha ett ont öga till när man vill uttrycka något negativt, illvilligt. Ha ett ont öga till är synonymt med att ha ett horn i sidan till, ha något otalt med etcetera.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.