Gruppgenitiv

Om två eller flera namn bildar en enhet får bara det sista ledet genitivändelsen -s: Björn och Bennys nya musikal, Wahlström & Widstrands utgivning. I annat fall ska vart och att av de samordnade leden genitiv-s: Walters och Annas två döttrar.


Genitv-s:et placerades tidigare efter sitt huvudord i fraser (Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv). Det här låter uppstyltat och numera rekommenderas att s:et placeras sist i frasen:
– Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv
– Mannen med järnmaskens hämnd

Om frasen är mer tillfällig är en omskrivning att föredra:
– Hustrun till mannen i båten

Se vidare: Språkriktighetsboken (2005).