Gruppgenitiv

Om två eller flera namn bildar en enhet får bara det sista ledet genitivändelsen -s: Björn och Bennys nya musikal, Wahlström & Widstrands utgivning. I annat fall ska vart och att av de samordnade leden genitiv-s: Walters och Annas två döttrar.


Genitv-s:et placerades tidigare efter sitt huvudord i fraser (Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv). Det här låter uppstyltat och numera rekommenderas att s:et placeras sist i frasen:

 

  • Svenska litteratursällskapet i Finlands arkiv
  • Mannen med järnmaskens hämnd


Om frasen är mer tillfällig är en omskrivning att föredra:

 

  • Hustrun till mannen i båten


Se vidare: Språkriktighetsboken (2005).