Grexit och drakma

Kortordet grexit, det eventuella grekiska utträdet ur eurozonen, är ett en-ord och det skrivs med litet g.

 

Skriv och säg alltså en grexit (hellre än "ett grexit"). Oftast räcker det bra med bara grexit utan obestämd artikel. Detsamma gäller brexit, britternas utträde.

 

Rubrikexempel: Grexit allt mer sannolik

 

Det har också talats om att återinföra drakman, grekernas gamla valuta. De enskilda pengarna omtalas som en drakma, flera drakmer.

 

Källa: Språkrådet