Grå ekonomi är inte detsamma som svart

Det finska uttrycket harmaa talous kan översättas med ekonomisk gråzongrå ekonomi eller svart ekonomi, beroende på sammanhang.

Uttrycket grå ekonomi kan användas i finländska förhållanden i en snäv bemärkelse om "laglig ekonomisk verksamhet med element som på ett eller annat sätt inte tål dagsljus", till exempel att man låter bli att betala lagstadgade avgifter och skatter. 

Ett alternativt uttryck till grå ekonomi i denna bemärkelse är ekonomisk gråzon.

Grå ekonomi eller ekonomisk gråzon betyder inte samma sak som svart ekonomi som anses omfatta kriminell verksamhet, illegal arbetskraftsinvandring och svartjobb i mindre skala inom hushåll och hantverk.

På finska används både harmaa talous och uttryck som pimeä talous, musta talous, varjotalous och rinnakkaistalous. Alternativen på svenska är också många: inte bara svart ekonomi utan även underjordisk ekonomi, dold ekonomi, skuggekonomi, parallell ekonomi och informell ekonomi. Observera nyanserna i innebörden.
 
Källa: Statsrådets svenska språknämnd, Språkråd 3/2011 (Harmaa talous - grå eller svart ekonomi?)
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.