Gräsbrand, skogsbrand och brand i terrängen

På finska fungerar ordet maastopalo som ett paraplybegrepp som innefattar både gräsbrand och skogsbrand (ruohikko- ja metsäpalo). I svenska texter är det vanligare att man preciserar vilken typ av brand det är frågan om.

 

Skriv alltså helst gräsbrand, skogsbrand eller använd kombinationerna gräs- och skogsbrand eller brand i skog och mark i stället för "terrängbrand" som överanvänds i finlandssvenska texter.

 

Undvik helt "markbrand".

 

Som sammanfattande beskrivning på svenska kan uttrycket brand i terrängen eller det brinner i terrängen gärna användas.

 

Exempel:

  • Skogsbranden i Vörå är släckt.
  • En brand bröt ut i terrängen i Lappvik på söndagsmorgonen.
  • Det brinner i terrängen vid Fågelberget.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.