Glada vi i skolan gå

Välj benämning på dem som får undervisning utifrån stadiet. 

 

Elever

undervisas inom den grundläggande utbildningen från förskolan till nian.

Eleverna går i en klass och i en årskurs (årskurs 1). 

De kan kallas ettor eller förstaklassare, tvåor eller andraklassare ... 

 

Studerande

studerar inom utbildningar på andra stadiet, som gymnasiet.

Böjs: en studerande 

         den där studeranden

         flera studerande

         de där studerandena

Abiturienterna tar studenten vid en skola. 

 

Studenter

studerar vid universitet och högskolor.

De kan kallas studenter oavsett om de har tagit studenten eller inte.

 

På ett övergripande plan kan personer som studerar på högre nivå kallas studerande, till exempel heltidsstuderande och vuxenstuderande.

 

Då man har slutfört sina studier till exempel i ekonomi får man sin examen. (Använd inte finlandismen att bli klar eller färdig från en skola.) 


I sammansättningar: studentrabatt och studentbostad, men studiestöd och studielån för (studie)poäng.