Genomsökning

Använd ordet genomsökning hellre än "rannsakan" som sammanfattande begrepp. 

 

En ny tvångsmedelslag är under beredning, och i samband med det ser man över terminologin på svenska. Statsrådets svenska språknämnd rekommenderar att man använder genomsökning (etsintä) och inte "rannsakan" som sammanfattande benämning på till exempel husrannsakan (kotietsintä), kroppsvisitation (henkilöntarkastus), kroppsbesiktning (henkilönkatsastus) och liknande tvångsmedel som får användas vid utredning av brott eller misstanke om brott.

 

I tvångsmedelslagen har man inte tidigare på svenska använt någon sådan sammanfattande benämning. Rannsakan är dock helt korrekt i sammansättningen husrannsakan.

 

I den nya tvångsmedelslagen kommer bland annat följande uttryck att användas:

paikkaan kohdistuva etsintä = genomsökning av platser
henkilöön kohdistuva etsintä = genomsökning av personer
laite-etsintä = genomsökning av utrustning

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.