Gå bärsärkagång

Uttrycket gå bärsärkagång betyder våldsam framfart orsakad av raseriutbrott. Motsvarande uttryck finns i engelskan: to go berserk.

 

Ursprunget till det engelska och det svenska uttrycket är detsamma – ett fornnordiskt berserkr, ett ord vars ursprungliga betydelse har förklarats på två olika sätt:

 

Dels att förledet ber- hör ihop med björn. Bärsärken skulle alltså ha varit en tröja eller brynja av björnskinn som de krigiska nordborna klädde sig i för att skydda sig och för att se skräckinjagande ut.

 

Dels att förledet kommer från adjektivet berr, det vill säga bar, och syftar på att krigarna i stridens hetta slet av sig särkarna och gick "barsärk", på samma sätt som man går barfota.

 

På svenska säger vi alltså gå bärsärkagång (inte "gå bärsärk"). Blanda inte det svenska och det engelska uttrycket med varandra.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.