Gå bärsärkagång

Uttrycket gå bärsärkagång betyder våldsam framfart orsakad av raseriutbrott. Motsvarande uttryck finns i engelskan: to go berserk.

 

Ursprunget till det engelska och det svenska uttrycket är detsamma – ett fornnordiskt berserkr, ett ord vars ursprungliga betydelse har förklarats på två olika sätt:

Dels att förleden ber- hör ihop med björn. Bärsärken skulle alltså ha varit en tröja eller brynja av björnskinn som de krigiska nordborna klädde sig i för att skydda sig och för att se skräckinjagande ut.

Dels att förleden kommer från adjektivet berr, dvs. bar, och syftar på att krigarna i stridens hetta slet av sig särkarna och gick "barsärk", på samma sätt som man går barfota.

 

På svenska säger vi alltså gå bärsärkagång (inte "gå bärsärk"). Blanda inte det svenska och det engelska uttrycket med varandra.