Fristående hus

Benämningen fristående hus (fi. erillistalo) kopplas ibland ihop med stugboende på sverigesvenska webbplatser. I Finland avser man med fristående hus småhus byggda på en gemensam tomt så att de inte hänger ihop med grannhusen.