Fristående hus

Benämningen fristående hus (erillistalo på finska) kopplas ibland ihop med stugboende på sverigesvenska webbplatser. I Finland avser man med fristående hus småhus byggda på en gemensam tomt så att de inte hänger ihop med grannhusen.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.