Från samhällsfördrag till konkurrenskraftsavtal

Fackcentralen FFC har godkänt (mars 2016) förhandlingsresultatet om ett så kallat konkurrenskraftsavtal och för avtalet till tillämpningsförhandlingar på förbundsnivå. Det här innebär med andra ord att det verkligen är hög tid att övergå från benämningen samhällsfördrag till konkurrenskraftsavtal (fi. kilpailukykysopimus, eng. Competitiveness Pact).

 

Minns ändå att det finns alternativa lösningar för att beskriva förhandlingarna på arbetsmarknaden, bland annat arbetsmarknadsavtalet, avtalet på arbetsmarknaden, avtalet mellan arbetsmarknadsparterna. Alla läsare känner inte till vad avtalet heter, däremot nog behovet av ett avtal mellan arbetsmarknadsparterna.