Från och med

Uttrycket från och med kan användas bara i samband med något fortlöpande.

Lagen gäller från och med september 2003.
Från och med den 10 juni är vår adress ...

 

När det gäller något som sker vid en viss tidpunkt kan man alltså inte använda "från och med".

Lagen träder i kraft den 1 september.
Företaget flyttar till nya lokaler den 10 juni.