Fossilgas

Fossilgas är en mer korrekt benämning än naturgas. Förleden natur- i naturgas ger lätt sken av att bränslet är mer klimatvänligt än det är. Naturgas kan dessutom förväxlas med biogas


Här behandlar Hållbarhetstermgruppen termerna. 

 


Uppdaterad 18.1.2023

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.