Förvaltningsreform och landskap – ett utlåtande

Institutet för de inhemska språken har kommit med ett utlåtande om vad vi ska kalla dels den pågående reformen av bland annat vård, omsorg och räddningsväsende, dels de områden som berörs av reformen. Så här skriver institutet:

 

"I och med att reformen omfattar även andra ansvarsområden än vård, bland annat räddningsväsende och regionplanering, är till exempel vårdreformen inte en täckande benämning för hela reformen. I väntan på att reformen framskrider fungerar därför ordet förvaltningsreform oftast bäst."

 

För själva områdena rekommenderar man benämningen landskap (fi. maakunta):

 

"I utlåtandet till Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderas benämningen landskap som beteckning på de områden som berörs av reformen, i stället för självstyrande områden (itsehallintoalue), som förekommit i diskussionerna. Benämningen landskap rekommenderas eftersom den är etablerad och reformen egentligen bara ger landskapen nya ansvarsområden och omdefinierar andra."

 

Här kan du läsa hela utlåtandet på svenska.
Här kan du läsa hela utlåtandet på finska.