Fortsättningsvis – också i fortsättningen

I finlandssvenskt språkbruk används fortsättningsvis ofta som översättning av finskans edelleen. Men edelleen betyder inte "fortsättningsvis" utan "fortfarande", "alltjämt".

 

Fortsättningsvis kan endast användas i sammanhang som inbegriper framtiden. Det betyder "nu och i fortsättningen" och pekar alltså framåt i tiden.

 

Exempel: Personer över 70 år rekommenderas fortsättningsvis hålla fysisk distans.

 

Fortfarande betecknar nuet och tiden före det, och alltjämt är en synonym till fortfarande. Här följer exempel på då fortsättningsvis inte är korrekt, eftersom de inte handlar om hur det blir framöver:

 

  • Skolskjutsarna är en fråga som fortfarande ger en del huvudbry.
  • Jag vet att många haft och alltjämt har förtroende för oss.

 

Precis som fortsättningsvis gäller fortsatt framtiden:

  • Väder­tjänsten spår fortsatt värme.
  • Möjlighet till fortsatt an­ställning.

 

Välj antingen alltjämt eller fortfarande om det är nuet som avses:

  • Situationen är fortfarande allvarlig.

 

Källor: Reuters ruta Fortsättningsvis, Svensk ordbok och Stora finsk-svenska ordboken