Förra och senaste

Uttryck med senaste för förfluten tid ("senaste år, senaste måndag, senaste höst") är enbart finlandssvenska och ska helst undvikas.

 

Använd i fjol samt former på -s: i måndags, i höstas. Även uttryck med förra är allmänsvenska: förra året, förra måndagen, förra hösten.


Uttryck med förra uppfattas som lite mer avlägsna än s-formerna. Talar man hösten 2018 om någonting som hände i somras uppfattas det som sommaren 2018, medan förra sommaren snarast uppfattas som sommaren 2017.

Senaste kan användas i uttryck som under den senaste veckan/tiden och under det senaste året.

Uppdaterad 31.3.2019