Formellt då

När man använder ordet i betydelsen eftersom får texten en onödigt formell prägel. Dessutom kan betydelsen bli oklar, som till exempel i meningen "Då lagen spelade oavgjort var det ingen som hurrade". Ersätt gärna med eftersom.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.