Förlaget M

Använd det officiella namnet Förlaget M för det finlandssvenska förlag som kallar sig Förlaget. 

Det är svårt att skilja namnet "Förlaget" från ordet "förlag", eftersom alla förlag kan benämnas "förlaget". I radio är det omöjligt att höra skillnaden. I skriven medietext rekommenderas inte heller enbart Förlaget.    

Källa: Språkinstitutet