Förkortning av vissa enhets- och måttbeteckningar

Vi skriver pH, dB och kHz.


Inleder du en mening med de här förkortningarna behåller de sitt skrivsätt med liten bokstav:

  • pH-värdet i magen kan ändras med medicin.

 

Läs mera om mått- och enhetsförkortningar i Svenska skrivregler 10.11 och 11.1