Före, innan, inte förrän

Man kan skriva:
 • Jag måste städa före helgen.
 • Jag måste städa innan helgen.
 • Jag måste städa innan vi får gäster. (Men inte: "Jag måste städa före vi får gäster".)

 

Innan och före är inte utbytbara i alla sammanhang.

 

Innan används för att inleda bisatser:

 • innan lagen träder i kraft
 • innan semestern börjar
 • innan vi gick från festen

 

Då går det inte att byta ut innan mot före. Före kan nämligen inte inleda en bisats.

 

Före är en preposition, det vill säga före står framför substantiv och därmed jämförbara ord och fraser, till exempel nominalfraser. Innan kan också användas som preposition:

 • före sommaren, före årsskiftet, före den mycket efterlängtade semestern
 • innan nyår, innan semestern

 

Förrän används bara i nekande bisatser.

 • Inte förrän lagen har trätt i kraft (i nekande satser med predikat)
 • Inte förrän vi går härifrån

 

Ibland går det lika bra att använda innan som förrän i nekande satser. Innan används oftare i mer neutralt tidsangivande sammanhang, medan förrän mer framhåller villkoret eller förutsättningen.

Jämför:

 • Du får inte äta något innan du har tagit din medicin.
 • Du får inte äta något förrän du har tagit din medicin. = Du får äta först när du har tagit din medicin.

 

Källor: Mikael Reuters Så här ska det låta, Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens språklära

 

Uppdaterad 1.8.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.