För-, hög- och sensommar

Månaderna mars, april och maj är vårmånader. Sommarmånaderna är juni, juli och augusti.

Vi talar om försommar, högsommar och sensommar och avser då början, mitten och slutet av sommaren.

Försommar kan vi tala om fram till midsommaren, sedan infaller högsommaren, "sommarens varmaste del, vanligtvis från midsommar någon månad framåt".

Övergången mellan sommar och höst, ungefär i augusti-september, kallas sensommar.

Eftersommar, oktobersommar, brittsommar och indiansommar betecknar alla en tid med varma, vackra dagar efter de egentliga sommarmånaderna.

Tala inte om hösten förrän den faktiskt är här (exempelvis i augusti).