Folk – böjning

När folk i betydelsen människor i allmänhet står som subjekt är pluralböjning det enda tänkbara:

 

  • Folk är medvetna om ...
  • Folk är övertygade om att ...


Säg alltså inte: Folk är "medvetet/övertygat".

När folk står för etnisk grupp tillämpas singularböjning:

 

  • Det finska folket är härdat.