Folk – böjning

När folk i betydelsen människor i allmänhet står som subjekt är pluralböjning det enda tänkbara: folk är medvetna om och folk är övertygade om.

Säg alltså inte: Folk är "medvetet/övertygat".

När folk står för etnisk grupp tillämpas singularböjning: det finska folket är härdat.