FN-steel

Före detta Ovako Wire har bytt namn. Den egna loggan skrivs gement: fnsteel, och på företagets webbplats skrivs namnet FNsteel. Varianterna Fnsteel och Fn-steel förekommer även.

För tydlighetens skull rekommenderar vi skrivningen FN-steel, med bindestreck.

Eventuellt, med tveksamhet, med mellanrum i stället för bindestreck: FN steel.

 

Läs mera om hur namn på företag och organisationer ska återges om de innehåller uppenbara typografiska avvikelser från vanlig skriftspråksnorm i vårt språkråd.

 

Uppdaterad 28.3.2019.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.