FN-steel

Före detta Ovako Wire har bytt namn. Den egna loggan skrivs gement: fnsteel, och på företagets webbplats skrivs namnet FNsteel. Varianterna Fnsteel och Fn-steel förekommer även.

För tydlighetens skull rekommenderar vi skrivningen FN-steel, med bindestreck.

Eventuellt, med tveksamhet, med mellanrum i stället för bindestreck: FN steel.

 

Läs mera om hur namn på företag och organisationer ska återges om de innehåller uppenbara typografiska avvikelser från vanlig skriftspråksnorm i vårt språkråd.

 

Uppdaterad 28.3.2019.