Flera och ingen

"Flera nämndemän talar ingen svenska" Så löd en rubrik, och då undrar läsaren: Vad avses egentligen? Osäkerheten om hur påståendet ska uppfattas beror främst på orden flera och ingen.

 

Flera är ett pronomen som kan uppfattas på två sätt.

  1. Å ena sidan har det betydelsen "antal av minst två" (flera personer såg filmen, flera flugor i en smäll). Lämpliga synonymer för flera i den här betydelsen är många, åtskilliga.
  2. Å andra sidan har flera, och den lite kortare formen fler, betydelsen "som utgör ett större antal än något annat" (trädgårdsmässan lockade flera/fler besökare i år än i fjol). I den här betydelsen signalerar flera en förändring av något slag, oftast i positiv riktning. Det som följer borde antyda en angenäm eller trevlig förändring.

 

De felställda förväntningarna beror på den nekande innebörden hos ordet ingen. Resultatet blir att läsaren känner sig förvirrad och får leta sig nedåt i texten för att eventuellt få en förklaring.


En viktig journalistisk princip är ju att man ska skriva positivt. Försök undvika negationer – och var särskilt noga med att följa den här principen i rubriker.

 

Jämför: Flera nämndemän talar ingen svenska – Få nämndemän talar svenska

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.