Fler, flera

Fler och flera är synonyma i jämförande betydelse: Det finns fler(a) ormar i år än i fjol.

 

Fler och flera används också synonymt i betydelsen ytterligare: Kärnkraftsmotståndarna motsätter sig fler(a) kärnkraftverk.

 

I betydelsen många används däremot alltid flera: Lars dricker flera koppar kaffe varje dag.

 

Formen flere används inte längre i modern svenska. Använd fler eller flera i stället, beroende på sammanhanget.