Finlandssvenska talesätt

Många av de talesätt som vi ofta använder är okända i Sverige och delvis också i andra delar av Svenskfinland. Ibland har ett motsvarande finskt uttryck tjänat som förebild. Flera av de här uttrycken är i och för sig målande och trevliga men de bör ändå användas med försiktighet och vid behov förklaras.


Finlandssvenska Allmänsvenska
Bränna propparna Bli förbannad
Ha en egen ko i diket Tala för sin sjuka mor
Ha sju stugor fulla Ha fullt upp
Hopa och ro Stöta och blöta
Lyfta katten på bordet Nämna något vid dess rätta namn
Med långa tänder Motvilligt
Med släckta lyktor Utan att avslöja sina åsikter, utan att ta ställning
På sju famnars vatten Ta sig vatten över huvudet
Slå hål i sidan Det skulle inte skada, det skulle inte vara så tokigt, det skulle sitta bra
Så det understa ruttnar I parti och minut

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.