Finlands landskap

Uusimaa – Nyland
Kanta-Häme – Egentliga Tavastland
Päijät-Häme – Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso – Kymmenedalen
Etelä-Karjala – Södra Karelen
Ahvenanmaa – Åland
Varsinais-Suomi – Egentliga Finland
Satakunta – Satakunta
Pirkanmaa – Birkaland
Keski-Suomi – Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa – Södra Österbotten
Pohjanmaa – Österbotten
Keski-Pohjanmaa – Mellersta Österbotten
Etelä-Savo – Södra Savolax
Pohjois-Savo – Norra Savolax
Pohjois-Karjala – Norra Karelen
Pohjois-Pohjanmaa – Norra Österbotten

Kainuu – Kajanaland
Lappi – Lappland

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.