Färdskrivare hellre än "svarta lådan"

Den tragiska flygolyckan i Frankrike den 24 mars 2015 aktualiserar frågan om hur vi ska benämna den så kallade svarta lådan som är av stor betydelse när man försöker rekonstruera händelserna vid flygolyckor.

 

För det första är "svarta lådan" egentligen två och består av en färdregistrator och en ljudregistrator. För det andra är färdskrivarna inte svarta inom civilflyget utan oftast röda eller orange. Det här för att de lättare ska kunna lokaliseras efter en flygolycka.

 

Färdskrivare fungerar som benämning oavsett om innehållet är tekniska data eller samtalsupptagningar.