Fackförbund, branschförbund

Arbetstagarna och arbetsgivarna är organiserade på arbetsmarknaden så att arbetstagarna har sina förbund och arbetsgivarna sina.

Förbunden för de anställda, arbetstagarna kallas fackförbund.

Arbetsgivarnas motsvarande förbund kallas förbund eller branschförbund.
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.