Fackförbund, branschförbund

Arbetstagarna och arbetsgivarna är organiserade på arbetsmarknaden så att arbetstagarna har sina förbund och arbetsgivarna sina.

Förbunden för de anställda, arbetstagarna kallas fackförbund.

Arbetsgivarnas motsvarande förbund kallas förbund eller branschförbund.