Facket, centralorganisationer och fackförbund

Fackföreningsrörelsen, fackrörelsen, facket (på finska ammattiyhdistysliike, ay-liike) är en samlad benämning på löntagarnas fackliga aktiviteter och organisationer. Fackrörelsen avser inte något enskilt fackförbund eller någon enskild centralorganisation.

En facklig centralorganisation består av flera fackförbund som gått samman. De tre centralorganisationerna för löntagare i Finland är Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, centralorganisationen för tjänstemän STTK och centralorganisationen för högutbildade Akava.

Ett fackförbund (på finska ammattiliitto) är en riksomfattande organisation som bevakar löntagarnas intressen. Fackförbundets motpart är en arbetsgivarorganisation. Sinsemellan förhandlar de bland annat om kollektivavtal. Ett fackförbund består ofta av lokala eller yrkesspecifika fackföreningar.

En fackförening (på finska ammattiyhdistys) är en sammanslutning av löntagare, ofta på lokal nivå eller inom en specifik yrkesgrupp.

Källor: FFC, Svensk ordbok och Nationalencyklopedin