Förtroendeman och förtroendeperson

Det är alltid bra att sträva efter att använda ett könsneutralt och inkluderande språk. Det går ändå inte att automatiskt ersätta alla benämningar som slutar på -man med -person. Ibland är orsaken att språket blir konstgjort och styltigt, och om benämningen med -person redan är upptagen kan det bli direkt fel. 

 

Ett sådant exempel är benämningen på den fackliga förtroendemannen. Förtroendeman (luottamusmies) är inte detsamma som förtroendeperson (luottamushenkilö). 

 

Termen förtroendeman används för den representant som de fackligt anslutna arbetstagarna har utsett och som förhandlar med arbetsgivaren om till exempel lokala avtal. 

 

Förtroendeperson är däremot en samlingsbenämning för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. En arbetarskyddsfullmäktig (työsuojeluvaltuutettu, i Sverige skyddsombud) är personalens representant i frågor som gäller arbetarskyddet.

 

Bland annat Journalistförbundet har ersatt titeln förtroendeman med förtroendeperson (luottamusmies har blivit luottamushenkilö). Men det är undantag. För andra branscher bör skillnaden mellan förtroendemän och förtroendepersoner upprätthållas tills vidare.

 

På arbetsplatser som inte omfattas av ett kollektivavtal kan arbetstagarna representeras av ett förtroendeombud (luottamusvaltuutettu), som har ungefär samma roll som förtroendemannen har på arbetsplatser med kollektivavtal.

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.