Förmåner, stöd, bidrag

Förmånstagare (etuudensaaja) är den övergripande term som används av Folkpensionsanstalten. Till exempel kan man ha rätt till olika slags arbetslöshetsförmåner.

 

En förmånstagare kan dessutom ha rätt till vissa stöd, exempelvis arbetsmarknadsstöd, och bidrag, exempelvis bostadsbidrag och barnbidrag.

 

Sträva efter att använda rätta benämningar på förmånerna, stöden och bidragen. Förmånstagare är en bredare term än stödtagare som är en bredare term än bidragstagare.