Förkortningen tf

Tf är en vedertagen förkortning med betydelsen "tillfällig", "inte ordinarie".

Tf kan utläsas bokstav för bokstav /te: eff/ eller som det ord förkortningen står för: tillförordnad eller tjänsteförrättande.

När det gäller den statliga förvaltningen i Finland står tf i allmänhet för tjänsteförrättande. Tf kan användas som motsvarighet till olika finska förkortningar, åtminstone vt. (virkaa toimittava), vs. (viransijainen) och ma. (määräaikainen).

 

Källor: Språkinstitutet och Svenska skrivregler