Förkortningarna rf och Ab oftast onödiga

Förkortningarna för registrerad förening (rf, r.f.) och aktiebolag (Ab, Oy, AB) behöver oftast inte skrivas ut i medietexter.

Om det har nyhetsvärde att någon förening är registrerad eller att ett företag är ett aktiebolag är det bättre att skriva ut den registrerade föreningen eller aktiebolaget än att bara lägga till förkortningen efter namnet.

 

Notera att den bolagsform som motsvarar svenska publika aktiebolag (publ.) kallas julkinen osakeyhtiö (Oyj) på finska och förkortas Abp i finlandssvenskt språkbruk. Även den här förkortningen är oftast onödig i medietexter.

 

Uppdaterad 8.2.2021