För-, hög- och sensommar

Vi talar om försommar, högsommar och sensommar och avser då början, mitten och slutet av sommaren.


Försommar kan vi tala om fram till midsommaren. Högsommaren pågår ungefär till början av augusti.


Den senare delen av sommaren, i praktiken största delen av augusti, kallas sensommar. Tala inte om hösten exempelvis i augusti, utan först då den faktiskt är här.


Brittsommar betecknar en tid med varma, vackra dagar efter de egentliga sommarmånaderna.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.