EU:s topptjänster

Europeiska kommissionen har gått in för en formell och en informell benämning på de två topptjänster som inrättades i och med Lissabonfördraget.

 

I formella sammanhang: Europeiska rådets ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

 

I informella sammanhang: EU:s ständige ordförande och EU:s utrikesrepresentant.

 

Observera att den första rekommenderade benämningen "permanenta" har bytts ut mot ständige, och "utrikesminister" mot utrikesrepresentant.

 

Med informella sammanhang avses bland annat medierna. Använd alltså de informella benämningarna.