EU:s topptjänster

Europeiska kommissionen har gått in för en formell och en informell benämning på de två topptjänster som inrättades i och med Lissabonfördraget.

 

I formella sammanhang: Europeiska rådets ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

 

I informella sammanhang: EU:s ständige ordförande och EU:s utrikesrepresentant.

 

Observera att den första rekommenderade benämningen "permanenta" har bytts ut mot ständige, och "utrikesminister" mot utrikesrepresentant.

 

Med informella sammanhang avses bland annat medierna. Använd alltså de informella benämningarna.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.