EU:s konstitution

Europeiska unionens medlemsstater godkände ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (på finska sopimus Euroopan perustuslaista) 2004. Fördraget går också under benämningen EU:s konstitutionella fördrag eller det konstitutionella fördraget (perustuslakisopimus).

 

Det konstitutionella fördraget är alltså ett fördrag mellan medlemsstaterna. Där det av sammanhanget är helt tydligt vad som avses kan man också använda konstitutionen eller det beskrivande EU:s konstitution. Undvik däremot att skriva om EU:s "grundlag".

 

Läs mera på EU:s officiella webbplats

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.