EU:s konstitution

Europeiska unionens medlemsstater godkände ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (fi. sopimus Euroopan perustuslaista) 2004. Fördraget går också under benämningen EU:s konstitutionella fördrag eller det konstitutionella fördraget (fi. perustuslakisopimus).

 

Det konstitutionella fördraget är alltså ett fördrag mellan medlemsstaterna. Där det av sammanhanget är helt tydligt vad som avses kan man också använda konstitutionen eller det beskrivande EU:s konstitution. Undvik däremot att skriva om EU:s "grundlag".

 

Läs mera på EU:s officiella webbplats