Europaväg och riksväg

Benämningar på riksvägar är inte egennamn. Därför blir det liten begynnelsebokstav på riksväg, ringväg, stamväg. 

Exempelvis: Det är tät trafik på riksväg sex på fredagseftermiddagar. Det uppstår inga trafikstockningar på riksväg åtta under rusningstid.

 

Enligt samma regel får den nya ringbanan som ska förena Helsingfors-Vanda flygplats med stambanan liten begynnelsebokstav, ringbanan.

 

Ring I och Ring III ses däremot som egennamn, eftersom ordet ring inte är en allmänt förekommande beteckning på omfartsvägar. Det blir alltså stor begynnelsebokstav på Ring I och Ring III.

 

För Europaväg gäller regeln om att sammansättningar med egennamn bör skrivas med stor bokstav. Exempelvis: Det regnar när vi kör längs Europaväg fyra.