Europaväg och riksväg

Benämningar på riksvägar är inte egennamn. Därför blir det liten begynnelsebokstav på riksväg, ringväg, stamväg. 


Exempelvis:

  • Det är tät trafik på riksväg 6 på fredagseftermiddagar. Det uppstår inga trafikstockningar på riksväg 8 under rusningstid.

 

Enligt samma regel får den nya ringbanan som ska förena Helsingfors-Vanda flygplats med stambanan liten begynnelsebokstav, ringbanan.

 

Ring I, Ring II och Ring III ses däremot som egennamn, eftersom ordet ring inte är en allmänt förekommande beteckning på omfartsvägar. Det blir alltså stor begynnelsebokstav på Ring I, Ring II och Ring III.

 

För Europaväg gäller regeln om att sammansättningar med egennamn bör skrivas med stor bokstav.

 

Exempelvis:

  • Det regnar när vi kör längs Europaväg 4.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.