Europaparlamentet och dess ledamöter

Undvik ordet "meppar" när ni skriver om ledamöterna av Europaparlamentet. Ordet är varken stilistiskt neutralt eller allmänt förståeligt i det svenska språkområdet. I en rubrik blir ordet närmast obegripligt för alla de läsare som inte är insatta i fackjargongen inom EU. Också i direkta eller indirekta citat ska ordet helst undvikas eller omskrivas.

 

Bakom kortformen "meppar" ligger engelskans Member of European Parliament (MEP). Via finskan har ordet smugit sig in i svenska nyhetstexter i Finland. Observera att ordet inte har någon större spridning utanför vårt finlandssvenska språkområde.

 

Korrekta och stilistiskt neutrala alternativ är: Europaparlamentariker, Europaparlamentsledamot, EU-parlamentariker, ledamot av Europaparlamentet.

 

Observera också förledet Europa- eller eventuellt EU- i sammansättningar. I finskan förekommer ofta förledet euro- i dessa sammanhang: europarlamentaarikko, euroehdokas, eurovaalit. De korrekta svenska motsvarigheterna är: Europaparlamentariker, EU-representant, Europaparlamentsval eller EU-val.


På TT-språkets webbplats finns en sida om EU som bland annat listar namnen och förkortningarna på de aktuella partierna inför EU-valet i maj. Här hittar ni också vanliga begrepp och namnen på EU:s huvudsäten.

Uppdaterad 24.4.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.