Euribor och andra referensräntor

Vi rekommenderar att namn på referensräntor genomgående skrivs med stor begynnelsebokstav, till exempel Euribor och Libor. Undvik ett skrivsätt med enbart versaler. 


Euribor är en förkortning av Euro Interbank Offered Rate och Libor står för London Interbank Offered Rate.


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.