Ett nytt mandat

Ordet lisäpaikka används i finskan bland annat om de nya platser eller mandat ett parti får i en valkrets i samband med val. På svenska ska vi helst tala om nytt mandat, ny plats eller eventuellt mandatvinst i det här sammanhanget.

 

Att översätta det med "tilläggsplats" blir missvisande eftersom ordet tillägg i svenskan antyder att något är utöver det vanliga, att det är fråga om ett specialarrangemang eller ett extra mandat som tillkommit i en valkrets sedan följande val.