Eswatini (tidigare Swaziland)

Swaziland heter numera Eswatini (formellt Konungariket Eswatini). I medietexter kan det vara bra att lägga till en formulering som "tidigare Swaziland" eller "som tidigare hette Swaziland".

 

Eswatini uttalas med betoning på a-ljudet /esswa:tini/.

 
Invånarna i Eswatini kallas följaktligen eswatinier och adjektivet som har att göra med Eswatini är eswatinisk.
 

Bakgrund:

Våren 2018 beslutade kungen i Swaziland att landet skulle byta namn till Eswatini (egentligen eSwatini) för att inte bli hopblandat med ”Switzerland”. Efter överläggningar beslutade också andra länder och Namnvårdsgruppen att rekommendera en övergång till Eswatini.

 

Eswatini ligger i södra Afrika, omgivet av Sydafrika och Moçambique. De allra flesta eswatinier hör till bantufolket swazi och talar språket siswati.

 

Källor: Namnvårdsgruppen, Mediespråksgruppen i Sverige, Språkinstitutetne.seTimes of Swaziland