Estland, est, estländare, estländsk, estnisk

Uttala Estland, est, estländare, estnisk, estländsk med kort e-ljud i början.

Est är i första hand en person som har estniska som sitt modersmål medan estländaren hör hemma i eller kommer från Estland.
 
Uppdaterad 18.7.2018: Länk till språkråd.