Enkäter och andra opinionsundersökningar

Då du ställer en eller flera frågor till några personer på stan eller till läsarna på webben gör du en enkät:

  • Enkäten visade att chokladglass är den populäraste sorten.

  • Jag kommer från Sveriges radio. Får jag ställa dig en fråga i min enkät? 

 

Men ordet enkät behöver inte nödvändigtvis nämnas:  

  • Sydin frågar: Har bränslepriset påverkat ditt körande?

 

Använd inte ”gallup” i betydelsen "fråga till allmänheten". Ordet kommer från George Gallup som grundade ett analys- och rådgivningsföretag i USA 1935. Hänvisa till företagets undersökningar med stort G:

  • Allmänhetens stöd för dödsstraff i USA är det lägsta på femtio år, enligt Gallup.

 

Enomfattande opinionsundersökning riktas ofta till en viss grupp, som här till nordbor:

  • I en opinionsundersökning 2017 angav 90 procent av de tillfrågade att de är nöjda med det nordiska samarbetet. 

 

Ett alternativ till ordet opinionsundersökning är attitydundersökning 

  • Skolverkets regelbundna attitydundersökning frågar elever hur ofta det känns meningsfullt att gå i skolan.

 

Ibland räcker det med bara undersökning:

  • I dag kom en undersökning av vilket parti folk vill rösta på.

 

"Partimätning" är en direktöversättning av finskans puoluemittaus och kan gärna ersättas med väljarbarometer.