Enbart STTK – även på svenska

Förkortningen "FTFC" avskaffades av tjänstemannacentralen själv för flera år sedan då den gick in för att använda endast den finska förkortningen STTK.

 

Det är svårt att fortsätta argumentera för den svenska förkortningen eftersom allt fler (framför allt yngre) uppfattar den som ogenomskinlig, det vill säga ingen vet vad den står för och den går inte att hitta på STTK:s webbplats.

 

Använd STTK som förkortning, men använd helst aldrig enbart förkortningen, utan skriv utdet längre och korrekta namnet Tjänstemannacentralorganisationen STTK tillsammans med förkortningen.


Det går naturligtvis också att använda kortformerna tjänstemannacentralen eller centralorganisationen i löptext om man vill undvika STTK.


På finska lyder det nuvarande namnet Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.