Egenföretagare och ensamföretagare

Ett ensamföretag består av endast en person, en ensamföretagare (yksinäisyrittäjä).

 

En egenföretagare (itsenäinen yrittäjä) är en självständig företagare som kan ha en medägare och en eller flera anställda.  

 

Använd egenföretagare i första hand, men om det uttryckligen handlar om en person som är ensam i sitt företag kan det vara motiverat med ensamföretagare.