E-post och mejl

Ordet mejl är ledigare än e-post men båda kan användas i medietexter. Verben är mejla eller skicka, sända (med eller via) e-post.

 

Använd den försvenskade stavningen i stället för det engelska mail.  

 

Uppdaterad 22.6.2023

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.