Dubbelt så stor, hälften så stor och x gånger så stor

Använd konstruktionerna dubbelt , hälften och x gånger så i stället för "dubbelt större", "hälften större" och "x gånger större".

 

Exempel:

  • Jag hade behövt dubbelt så lång semester.
  • I år reser cirka hälften så många personer med tåg jämfört med förra julen.
  • Fett har mer än två gånger så mycket energi som kolhydrater.

 

Det är inte entydigt hur mycket som avses med uttryck som "dubbelt mer" och "två gånger större". Dessutom förekommer sådana konstruktioner främst i finlandssvenskt språkbruk.

 

Uttryck som "fem gånger så billigt" är direkt felaktiga. Därför är det bättre att använda formuleringar av typen priset på en vara är en femtedel av priset på en annan. Däremot går det bra att säga att en vara är fem gånger så dyr som en annan.

 

Gör jämförelsen uppåt och välj det "större" adjektivet i motsatspar som lång-kort, hög-låg, snabb-långsam:

  • Hen är hälften så gammal som jag (inte "hälften så ung").

 

Läs mer om uttrycken i Reuters ruta Dubbelt så dyra samtal.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.