Dubbelt så, hälften så och gånger så

Vi har all anledning att använda dubbelt så, hälften så och x gånger så i stället för  ”dubbelt större”, ”hälften mindre” och ”x gånger större”. 

 

Exempel:

Jag hade behövt dubbelt så lång semester.

I år har det kommit ungefär hälften så många asylsökande till Finland som under motsvarande tid i fjol. 

Personalstyrkan som behövs för att bevilja och betala ut utkomststöd är två gånger såstor som Folkpensionsanstalten uppskattade för några år sedan.

 

Det är inte entydigt hur mycket som avses med uttryck som ”dubbelt mer” och ”två gånger större”. Dessutom förekommer sådana konstruktioner främst i finlandssvenskt språkbruk. 

 

Använd konstruktionerna dubbelt så, hälften så och x gånger så i medierna. 

 

Läs mer om uttrycken i Reuters ruta Dubbelt så dyra samtal.